Cell-DivisionAtt exfoliering är viktigt för huden är tveklöst. Peeling tar bort uppbyggnaden av döda skadade hudceller och stimulerar förnyelse av nya celler som förbättrar hudens utseende, känsla och textur. Men kan det bli för mycket av det goda?

Jag bestämde mig för att undersöka effekten av frekvent och långvarig exfoliering. Det finns några övertygande bevis för att överexfoliering (jag menar djup exfoliering såsom Fenol- eller- TCA peeling eller mikrodermabrasion) i slutändan kommer att uttömma hudens långsiktiga förmåga att regenerera och reparera sig. Detta beror på att det successiva borttagandet av hudceller så småningom leder till något som kallas Hayflick Limit.

På 1960-talet upptäckte Dr Leonard Hayflick att lungvävnad verkade dö ut efter att cellerna hade delat sig ett visst antal gånger (cirka 50) . Eftersom cellerna närmade sig slutet av sin delningsgräns fick cellerna utseendet av gammal vävnad. Detta inkluderade ålderspigment (lipofuscin) som också finns i gamla hjärt- och hjärnceller. Med varje division, blir en cell mindre benägen att dela sig igen, ända tills den slutar att dela helt och hållet och blir vad som kallas senescent. Cellsenescens är det sista steget före celldöd. Senescenta celler lever fortfarande och är metaboliskt aktiva, men de är inte längre i stånd att dela mer på sig. Ännu viktigare är dock att senescenta celler uppvisar alla kännetecken på ålder, såsom rynkor.

När huden är stressad – exmpelvis p.g.a en peeling – börjar den att påskynda cellreproduktionen. Tyvärr kan cellerna inte regenerera in i det ooändliga. Eftersom det i praktiken är en cellulär klocka (50 divisioner tills Hayflickgränsen nås) så tickar tiden med varje peeling.

Hayflickgränshypotesen har ifrågasatts under en tid. Men den stöds nuförtiden till stor del av andra forskare. Det finns olika idéer om hur man ”går runt” den, men i praktiken förblir det något för framtiden. Under tiden, gör djupa peelingar med måtta.

Läs mer

Wikipedia Hayflick Limit

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *